Algemeen
7 januari 2022

Omzetstijging AR ondanks onzekere en uitdagende markt

Al tien jaar laat AR zien dat dicht bij de klant staan én het waarmaken van beloftes leidt tot goede resultaten. Zowel voor de agrarische ondernemers als voor coöperatie AR.

AR heeft in alle sectoren nieuwe klanten mogen verwelkomen wat leidde tot een positieve klantenbalans en een plus in de afzet. Ook financieel gezien heeft AR een goed jaar achter de rug.

Stijgende voeromzet in alle sectoren

In een krimpende markt is de mengvoeromzet van AR in 2021 met ruim 5% gestegen ten opzichte van 2020 in vergelijkbare weken (en de totale voeromzet met 3%). Doordat meer afnemers kozen voor AR is in de pluimvee-, varkens- en rundveevoeders een plus gerealiseerd. Door de hoge grondstoffenprijzen was er in de enkelvoudige voeders een bescheiden min te zien.

Anticiperen op vraaggestuurde ketens

Veel agrarische ondernemers hadden in 2021 te maken met stijgende kosten (voer, energie en kunstmest), terwijl de opbrengstprijzen niet (voldoende) meestegen. In tijden van hoge kosten en politieke onzekerheid is toekomstbestendig ondernemen een uitdaging, maar ook essentieel om resultaat te boeken. Om die reden kozen agrarische ondernemers steeds vaker voor deelname aan vraaggestuurde ketens. Deze geven afzetzekerheid aan de ondernemers en leiden tot een beter rendement voor de hele keten. AR heeft op deze ontwikkeling geanticipeerd met passende voersamenstellingen en een efficiënte inzet van de productielocaties en wist zo in alle diersectoren omzetstijging te realiseren.

AR Plant zet in op ontzorgen

Ook in de plantaardige sectoren kijkt AR terug op een positieve omzetontwikkeling in 2021. Bij de gewasbeschermingsmiddelen zette de verschuiving naar groene chemie door. AR Plant speelde hierop in met haar middelenpakket en adviezen. Daarnaast heeft AR Plant in 2021 het ontzorgingsplan in de markt gezet. Hiermee ondersteunt zij de ondernemers bij een efficiënte inzet van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Ondanks de coronapandemie heeft AR Plant intensief contact kunnen houden met haar klanten. Dit alles resulteerde in een sterke groei in het klantenbestand en een plus in de omzet.

Op- en overslag zet in op continuïteit

Bij Rijnzate stond in 2021 het op- en overslagvolume onder druk, omdat de aanvoer van grondstoffen naar fabrieken via andere modaliteiten plaatsvond (per as en per trein). Desondanks was het grootste deel van het jaar de bezettingsgraad van de opslagcapaciteit hoog. In 2021 zijn diverse onderhoudsprojecten en vervangingsinvesteringen gedaan waarmee Rijnzate werkt aan het waarborgen van continuïteit.

Recordresultaat Welkoopwinkels

De negen Welkoopwinkels van AR hebben in 2021 het beste resultaat ooit neergezet. De omzetgroei onder moeilijke omstandigheden (onder andere de coronacrisis) zette in 2021 door. De consumenten wisten de winkels in groten getale te vinden. Ook is er geïnvesteerd in de groei en bloei van de AR-winkels. Hiermee vormen de winkels een stabiele pijler van AR die bijdraagt aan het rendement van de leden via de kortingen op voer en gewasbeschermingsmiddelen.

Tien jaar AR

Ondanks alle onzekerheid en dynamiek heeft AR in 2021 een stijging in de omzet weten te realiseren. Dat geeft vertrouwen voor 2022; een jaar waarin AR zich zal richten op het benutten van kansen, zoals de inzet van diermeel in varkens- en pluimveevoeders. Daarnaast is 2022 een bijzonder jaar voor AR: hierin viert deze coöperatie haar tienjarig bestaan, samen met haar leden.