Algemeen
24 augustus 2023
Persbericht

Groei AgruniekRijnvallei zet door

AgruniekRijnvallei heeft een goed eerste half jaar van 2023 achter de rug. Zo werd er 1,8% meer veevoer verkocht dan in dezelfde periode in 2022. Het ging hier om autonome groei waarbij meer veehouders kozen voor het voer van AR.

Met name het kennisniveau en de kwaliteit van de voeders worden gewaardeerd door de leden. Ook de pijlers Plant en Winkels hebben een goed resultaat neergezet. De late start van het voorjaar is helemaal rechtgetrokken.

Dynamische omstandigheden

De markt is dynamisch, waarbij ook een eventueel overheidsingrijpen voor veel onzekerheid zorgt. Algemeen directeur Arjen van Nuland: “AR speelt voortdurend in op de veranderende omstandigheden en ontwikkelingen in de markt. Wij doen er alles aan om onze leden bij te staan met goede producten en adviezen zodat zij in deze onzekere tijden en dynamische markt tot een goed rendement kunnen komen.”

Veel voordeel van verwerkt dierlijk eiwit

Sinds 2022 is het toegestaan om verwerkt dierlijk eiwit toe te passen in pluimvee- en varkensvoer. AR is hier direct op ingesprongen. Deze eiwitbron brengt veel voordelen met zich mee: gezonde dieren, lagere kosten en betere circulariteit. Daarnaast is het een ideale sojavervanger. Veehouders zien dit terug in betere technische resultaten en een kostprijsverlaging van het voer. Deze voordelen blijken ook uit een praktijkonderzoek dat in het kader van de Regio Deal wordt uitgevoerd in samenwerking met Wageningen Livestock Research.

Verschuiving naar enkelvoudig

Door de dalende grondstoffenprijzen was er in de varkens- en rundveehouderij een verschuiving van mengvoeders naar enkelvoudige voeders en bijproducten. Melkveehouders voeren minder krachtvoer, maar dit wordt volledig gecompenseerd door de vele nieuwe klanten die AR in het afgelopen half jaar heeft mogen verwelkomen. Sodagrain en het exclusieve product Maxammon grain gerst zijn zeer gewild. Door de hoge voederwaarde en de gunstige prijskwaliteitverhouding zijn het waardevolle aanvullingen op het rantsoen. Beide producten hebben een bufferende werking in de pens wat van groot belang is voor gezond hARd melken.

Integrated Crop Management steeds belangrijker bij Plant

Ook in de plantaardige sectoren heeft AR goede resultaten geboekt. De late start van het teeltseizoen is in het tweede kwartaal rechtgetrokken. Telers kiezen onder andere voor AR vanwege de klantspecifieke benadering. AR zet hierbij in op Integrated Crop Management. Door teeltmaatregelen op elkaar af te stemmen wordt de impact op de omgeving en de natuur zoveel mogelijk beperkt en kan een gezond gewas worden geteeld.

Winkels dragen bij aan rendement van coöperatie

De negen Welkoopwinkels die AR exploiteert leveren een belangrijke bijdrage aan de coöperatie en daarmee ook aan het ledenvoordeel. Vanwege het late voorjaar kwam de verkoop van tuinproducten laat op gang. Door de inhaalslag in het tweede kwartaal hebben de winkels de eerste helft van het jaar uiteindelijk boven begroting gepresteerd.