Peren los
Fruitteelt
Oogst en bewaren
9 juni 2022

Fysium: toelating op peer

Dit voorjaar is na enkele jaren voorbereidend onderzoek vanuit toelatingshouder Janssen PMP, onder andere door de CAF en de WUR, de toelating op peer goedgekeurd door het Ctgb.

Dit voorjaar is na enkele jaren voorbereidend onderzoek vanuit toelatingshouder Janssen PMP, onder andere door de CAF en de WUR, de toelating op peer goedgekeurd door het Ctgb. Dit betekent dat het vanaf deze herfst tot de mogelijkheden behoort om peren te behandelen met Fysium, als alternatief voor SmartFresh.

Voordelen Fysium-toepassing peer

Net als bij appels heeft Fysium ook op peer enkele voordelen die een toepassing interessant maken:

  • Vertraagd het verouderingsproces tijdens bewaring, wat de openbaring van bewaarziekten zoals visogenrot vertraagd;
  • Maakt de vruchten minder gevoelig voor drukplekken, sorteer- en transportschade;
  • Maakt de vruchten minder gevoelig voor scald;
  • Maakt de vruchten minder gevoelig voor vochtverlies;
  • Geeft veelal een beter hardheidsbehoud gedurende langere bewaring en navolgende uitstalfase.


Finetuning per perencel

Naast de voordelen heeft het toepassen van 1-MCP op peer echter ook een belangrijke kanttekening. Toepassingsmoment en dosering zijn niet zo recht toe recht aan als bij appels. Bij peer dient voor iedere cel het optimale behandelmoment en de dosering vastgesteld te worden op basis van onder andere pluktijdstip en rijpheidsparameters. We willen voorkomen dat de effectiviteit tegenvalt wegens een te lage dosering of te late behandeling. Daarnaast willen we voorkomen dat de behandeling zo sterk is dat de peren niet meer narijpen na bewaring. Dit betekent dat finetuning per perencel noodzakelijk is. De afgelopen jaren heeft de CAF om deze reden verkennende proeven uitgevoerd op Conference om ervaring te krijgen met de verschillende toepassingsvoorwaarden bij peer.

Expertise vanuit Food and Biobased Research

Bij de introductie van Fysium op peer zal AR Plant dan ook ondersteund worden door de CAF, maar in belangrijke mate ook door de afdeling Food and Biobased Research (FBR) van de Wageningen Universiteit. FBR heeft inmiddels een flinke staat van dienst opgebouwd als het gaat om de kennis met betrekking tot het toepassen van 1-MCP op peer. Hierbij beperkt de kennis zich niet tot Conference, maar is er ook ervaring met rassen als BA Lucas, Xenia, Gräfin Gepa en Doyenne du Comice/Sweet Sensation. AR Plant is dan ook verheugd dat we de eerste jaren een beroep mogen doen op de expertise vanuit FBR. Samen met onze kennispartners en de toelatingshouder gaan we voor een gedegen introductie in de Nederlandse markt.