Algemeen
23 december 2022

Carbon Footprint-data deelnemers VoederWaarde.nl betrouwbaar

Afgelopen jaar is voor het eerst de Carbon Footprint-data van de deelnemers aan VoederWaarde.nl getoetst door een onafhankelijke instantie. Daarnaast is ook de betrouwbaarheid van de voederwaardes meegenomen. Alle deelnemers zijn met vlag en wimpel geslaagd.

VoederWaarde.nl is een samenwerking van zes mengvoerbedrijven, waaronder AgruniekRijnvallei, en brancheorganisaties POV, NVP, NMV en LTO. Sinds 2009 controleert VoederWaarde.nl de betrouwbaarheid van het voer. Aan het begin van 2022 is de scope uitgebreid met de controle van de Carbon Footprint-data (CFP-data) die de deelnemende bedrijven bij de ketenpartners aanleveren.


Enige keurmerk dat CFP-data certificeert

VoederWaarde.nl is het enige keurmerk dat CFP-data onafhankelijk toetst en certificeert. In de praktijk worden grote verschillen gezien, mede door interpretatieverschillen en het ontbreken van toetsing. Het afbreukrisico voor de sector en voor de individuele veehouder is groot wanneer de data niet betrouwbaar is.


Carbon Footprint

Bij de productie van zuivel, vlees en eieren komen broeikasgassen vrij. Deze gassen worden omgerekend naar CO2-equivalenten per kg product (Carbon Footprint). De deelnemende mengvoerbedrijven berekenen de Carbon Footprint van de voeders volgens een vaste rekenmethodiek. De footprints van de gebruikte grondstoffen vormen hiervoor de basis, aangevuld met het energieverbruik van de mengvoerfabriek en het transport van grondstoffen en gereedproduct tot op het boerenerf. 

Betrouwbaarheid CFP-data van groot belang voor Maatschap Van Middendorp

Maatschap van Middendorp uit Kootwijkerbroek houdt 60 biologische melkkoeien en 6.000 biologische leghennen. Bert van Middendorp: “Efficiëntie in mineralenstromen, benutting van ruwvoer van eigen land, sturen met krachtvoer op ureum en eiwit zijn thema’s die steeds belangrijker worden. Ik zie dit onder andere terugkomen binnen de KringloopWijzer. Doordat mijn mengvoerleverancier deelneemt aan VoederWaarde.nl weet ik dat de CO2-data en voederwaardes betrouwbaar zijn en dat wat we berekenen ook echt klopt. Dit is niet alleen belangrijk voor ons bedrijf. Je wilt als sector niet in het nieuws komen omdat de Carbon Footprint-data niet klopt.”