Algemeen
23 januari 2024

AR realiseert stabiele omzet in uitdagende markt

Ondanks de onzekere marktomstandigheden heeft AR haar sterke positie weten te behouden. De voeromzet is op peil gebleven en het marktaandeel is zowel in de veehouderij- als de plantaardige sectoren vergroot. De winkels hebben ruim boven begroting gepresteerd.

Voeromzet op peil

In 2023 heeft AR in totaal 719.000 ton voer afgezet, slechts een lichte daling ten opzichte van het voorgaande jaar (2022: 729.000 ton). De omzet bij rechtstreekse klanten is op peil gebleven. Met innovatieve voersamenstellingen anticipeert AR op ontwikkelingen in de markt. Zo heeft AR veel kennis in huis en de beschikking over diverse productielocaties. Hierdoor kan AR voer voor alle concepten produceren en waardevolle grondstoffen zoals verwerkt dierlijk eiwit in het voer verwerken. Dit wordt gewaardeerd door de veehouders wat terug te zien is in een positieve klantenbalans. De lichte volumedaling komt doordat AR minder voer in loonproductie geproduceerd heeft onder andere als gevolg van het beëindigen van de samenwerking binnen Bio-NL. Door de aankoop van de productielocatie in Helvoirt in maart 2023 kan AR alle biologische voeders in eigen beheer produceren.

Marktaandeel AR Plant toegenomen

De wisselende weersomstandigheden in 2023 vroegen om uitzonderlijke kennis en inzet, waarbij AR Plant door proactief handelen nieuwe klanten heeft aangetrokken. AR heeft met succes het marktaandeel vergroot, mede dankzij het aanbieden van nieuwe producten en het inspelen op de uitdagingen van het GLB-beleid. AR Plant deed dit in nauwe samenwerking met onder andere AR Bedrijfsontwikkeling, AR Voer en CropSolutions.

AR investeert in winkels

De negen Welkoop-winkels onder het beheer van AR hebben boven verwachting gepresteerd. Mede door effectief de kosten te verlagen hebben de winkels uitstekende resultaten behaald. De winkels blijven een essentiële bijdrage leveren aan het algehele succes van de coöperatie. In 2023 heeft AR twee Welkoop-winkels omgebouwd naar de nieuwe winkelformule. Ook is AR gestart met de bouw van een modern pand voor Welkoop Woudenberg.

AR Bedrijfsontwikkeling biedt ondersteuning

In 2023 heeft dochteronderneming AR Bedrijfsontwikkeling met succes ondernemers ondersteund bij het optimaliseren van bouwplannen voor GLB-subsidie. Hierbij is gebruikgemaakt van de zelfontwikkelde quickscan voor eco-regelingen. In mei is het team tijdelijk opgeschaald om de fors toegenomen vraag naar ondersteuning bij de Gecombineerde Opgave op te vangen. Een belangrijk aandachtspunt is de toenemende complexiteit van vraagstukken met betrekking tot stikstof en natuurbescherming.
 

Vertrouwen in de toekomst

Hoewel het nog onduidelijk is in hoeverre AR-klanten gebruik zullen maken van de opkoopregeling, lijkt het er momenteel op dat dit beperkt zal zijn. AR kijkt met optimisme naar de toekomst en is vastberaden om succesvol te opereren te midden van de uitdagende marktomstandigheden. Samen met de leden werkt AR aan een toekomstbestendige agrarische sector in Nederland.