Algemeen
14 april 2023

AR presenteert omzetrecords aan de leden tijdens Algemene Vergadering

Op donderdag 13 april vond de Algemene Vergadering van AR plaats in Hotel Van der Valk Duiven. Tijdens het formele gedeelte hebben de leden de jaarrekening 2022 vastgesteld. AR kijkt terug op een jaar met omzetrecords.

Jaarverslag 2022

Het boekjaar is afgesloten met een positief resultaat na belasting van 3,5 miljoen euro. De geldomzet steeg naar 438 miljoen euro. In het resultaat is rekening gehouden met een nog uit te betalen prijsreductie van bijna 0,6 miljoen euro.

Vertrouwen in de toekomst

Bestuursvoorzitter Menso Tijssen heette de leden welkom en trapte af met een korte terugblik op het hectische jaar 2022. Hij sloot zijn verhaal positief af: "Als AR hebben we vertrouwen in de toekomst. Dat zeggen we niet alleen, maar dat hebben we ook écht. Waar dat concreet uit blijkt is bijvoorbeeld de aankoop van de fabriek van de gebroeders Vissers in Helvoirt waarmee we onze biologische productiecapaciteit uitbreiden."

Prijsreductie

De nog uit te betalen prijsreductie bedraagt 1,00 euro per ton over de afgenomen mengvoeders in 2022 en 0,5% over de afgenomen gewasbeschermingsmiddelen. Over 2022 heeft AR in totaal ruim 9,5 miljoen euro aan korting uitgekeerd aan de afnemers.

Een prestatie van alle pijlers

Algemeen directeur Arjen van Nuland liet zien dat alle vier de pijlers - Voer, Plant, Op- en overslag en Winkels - positief hebben bijgedragen aan het resultaat. Arjen: “We kijken opnieuw terug op een onstuimig jaar met een dynamische en onzekere markt. Voor de agrarische ondernemers was het een uitdaging om de gestegen kosten doorberekend te krijgen in de opbrengstprijzen. In deze markt heeft AR toch omzetrecords weten te boeken en is in een krimpende markt gegroeid. Meer ondernemers wisten AR te vinden wat zich vertaalde in stijgende omzetten.” De pijler Voer heeft een volumestijging van 7% gerealiseerd. AR Plant heeft voor het eerst de 10 miljoen euro-grens voor gewasbeschermingsmiddelen gepasseerd. In de complexe grondstoffenmarkt zorgde Rijnzate voor een strategisch voordeel voor AR; er konden voldoende voorraden worden aangelegd. Ook de negen Welkoopwinkels die AR exploiteert hebben goed gedraaid in 2022.

Visie en strategie

In 2022 is AR gestart met een visie-en-strategietraject. Hiermee wordt de koers voor AR voor de komende jaren uitgezet. Tijdens de jaarvergadering heeft Arjen van Nuland gepresenteerd waar AR staat in dit traject; de visie is vastgesteld en de strategie wordt momenteel vormgegeven. De visie is gebaseerd op vier thema’s; duurzaamheid, dataverwaarding, AR als partnercoöperatie en ‘de visie als magneet’.

Bestuursverkiezing

Er werd afscheid genomen van bestuurslid Alex Reinders, melkveehouder uit Zelhem. Hij was aftredend en niet herkiesbaar. Als zijn opvolger is Eugène Krabbenborg, melkveehouder uit Zieuwent, benoemd.

Keuzes maken

Na het formele gedeelte beklommen cabaretiers Joep van Deudekom en Rob Urgert het podium. In een vermakelijk programma namen de heren de leden mee in het wonderlijke proces van keuzes maken. Ze lieten zien dat keuzes vaak helemaal niet zo zuiver en weloverwogen zijn als we denken.