Varkens
Voeding
28 juni 2023

AR en Frievar vieren 10-jarige samenwerking

Sinds 2013 produceert AR als ketenpartner van Frievar voer voor varkenshouders die deelnemen aan deze keten. Om de 10-jarige samenwerking te vieren togen Eelco van de Hoef en Johan Schuttert naar Friesland om een taart te overhandigen aan Frievar.

Binnen de Frievar-keten werken ketenpartners samen aan een (h)eerlijk stukje varkensvlees. Alles binnen deze keten is gericht op de gezondheid en het welzijn van de varkens. Met oog voor dier, mens en omgeving.

Vraaggestuurde ketens

In Nederland wordt steeds meer vlees via vraaggestuurde ketens zoals Frievar verkocht. Johan Schuttert: “We vinden het belangrijk om deel te nemen aan vraaggestuurde ketens. We denken mee over voedingsvraagstukken en staan voor de belangen van de varkenshouder. Het is in het belang van alle schakels in de keten dat de continuïteit voor varkenshouders gewaarborgd is.”

V.l.n.r. Eelco van de Hoef, Johan Schuttert, John Lorist en Mark van Sambeek.

Goed georganiseerde keten

Voor gezonde varkens die lekker smaken is het belangrijk dat de hele keten goed georganiseerd is. Samenwerking met de juiste partners is daarbij essentieel. John Lorist: “In de afgelopen 10 jaar heeft AR bijgedragen aan de kennis die nodig is om een keten goed te managen. Er staat nu een keten waarin alle schakels gewend zijn om samen te werken en te denken in het eindproduct.”

Hoger gezondheidsniveau

Het verhogen van het gezondheidsniveau van de aangesloten bedrijven is een van de speerpunten van Frievar. Frievar wil dit bereiken met depop-repop. Depop-repop is een effectieve manier om de stal te ontdoen van ziektes als APP en PRRS. Het leegdraaien van de stal heeft veel impact op de bedrijfsvoering en vraagt veel kennis en een grote investering. Frievar geeft de garantie af van biggenafname tegen meerprijs en lagere voerkosten.

Frievar is op zoek naar vermeerderaars

Omdat de vraag naar Frievar-vlees groeit is Frievar op zoek naar nieuwe varkenshouders. Eelco van de Hoef: “Deelnemen aan de Frievar-keten vraagt een andere manier van ondernemen. Bepaalde keuzes op het gebied van voer, genetica en huisvesting worden door Frievar gemaakt. Een varkenshouder kan zich hierdoor volledig focussen op zijn dieren.” 


Interesse of vragen?

Neem contact op met Eelco van de Hoef via 06-50235373 of stuur een een mail naar e.vandehoef@argroep.nl.

Onze specialisten varkens

Onze specialisten komen graag een kijkje bij je nemen. Tijdens bedrijfsbegeleiding en stalbezoek nemen onze specialisten varkens de resultaten met je door en wordt er gekeken naar mogelijke verbeteringen. Waar nodig wordt onze nutritionist ingeschakeld. Onze specialisten kunnen je onder andere adviseren over voerstrategie, klimaat en management.

André Kamp
Specialist varkens
Foto André Kamp
Foto André Kamp
Contact met
André Kamp
Specialist varkens
Britt Engelsman
Specialist varkens
Foto Britt Engelsman
Foto Britt Engelsman
Contact met
Britt Engelsman
Specialist varkens
Eelco van de Hoef
Specialist, product- en innovatiemanager varkens
Foto Eelco van de Hoef
Foto Eelco van de Hoef
Contact met
Eelco van de Hoef
Specialist, product- en innovatiemanager varkens
Frans Peters
Specialist varkens
Foto Frans Peters
Foto Frans Peters
Contact met
Frans Peters
Specialist varkens
Onze specialisten
Eelco