Eerste levering met verwerkt dierlijk eiwit
Varkens
Voeding
25 juli 2022

AgruniekRijnvallei levert eerste varkensvoer met verwerkt dierlijk eiwit

AgruniekRijnvallei heeft op maandag 25 juli 2022 de eerste vracht varkensvoeders met verwerkt dierlijk eiwit afgeleverd bij Maatschap Mijnheer-Post in Rouveen.

Zij nemen deel aan Varken op z’n Best, het innovatieve ketenconcept van Van Loon Group dat circulariteit hoog in het vaandel heeft staan.

Het betreft hier pluimvee-eiwitten van verwerkte bijproducten uit de vleessector. Deze bijproducten zijn afkomstig van dieren die goedgekeurd zijn voor menselijke consumptie. Het gebruiken van deze bijproducten draagt bij aan het sluiten van eiwit- en mineralenkringlopen.

Natuurlijk en gezond

Een varken is van nature een omnivoor. Verwerkt dierlijk eiwit is een grondstof die een varken van nature nodig heeft in zijn menu om maximaal te presteren zonder stress. Dierlijk eiwit heeft een zeer gunstig aminozuurpatroon en is beter verteerbaar voor varkens dan plantaardig eiwit. Zeker bij jonge dieren zien we grote voordelen: biggen groeien harder en voelen zich prettiger waardoor ze rustiger zijn. Daarnaast is dierlijk eiwit een goede vervanger voor de, in verband met ontbossing, veel besproken grondstof soja.

Sluiten van kringlopen

Het gebruik van deze regionale eiwitrijke grondstof maakt het diervoeder en daarmee de varkensproductie meer circulair en vermindert de afhankelijkheid van overzeese eiwitbronnen zoals soja. Commercieel directeur Johan Schuttert: “AR heeft alles op alles gezet om verwerkt dierlijk eiwit te kunnen gaan gebruiken. We zijn blij dat deze inspanning ertoe geleid heeft dat AR na pluimvee nu ook in varkensvoeders als eerste mengvoerleverancier kan starten met het toepassen van verwerkt dierlijk eiwit. Enerzijds zorgt het voor een verbetering van de resultaten en anderzijds draagt het bij aan het sluiten van kringlopen.”

Dubbel assortimenten

Om te voldoen aan de concepteisen van alle ketens heeft AR een assortiment met dierlijk materiaal en een assortiment zonder dierlijk materiaal. Beide assortimenten worden strikt gescheiden van elkaar geproduceerd. De varkenshouder moet van te voren toestemming geven om gebruik te maken van het assortiment met dierlijk materiaal. Naast verwerkt dierlijk eiwit past AR ook ander dierlijk materiaal toe in dit assortiment. Ook prijstechnisch zijn deze grondstoffen interessant, waardoor voerkosten dalen.

Van Loon Group kiest voor duurzaamheid

Varken op z’n Best is het innovatieve ketenconcept van Van Loon Group. Stan Quinten van Van Loon Group: “Binnen Varken op z’n Best kiezen wij voor een circulaire aanpak en streven we naar 100% gezonde varkens. De toepassing van verwerkt dierlijk eiwit is weer een stap vooruit in circulariteit en verbeterde diergezondheid. We zijn blij dat we als eerste keten met deze hoogwaardige circulaire grondstof gestart zijn.”

Gescheiden productie

Er worden strenge eisen gesteld aan het gebruik van verwerkt dierlijk eiwit. Dierlijke eiwitten afkomstig van pluimvee mogen alleen in varkensvoer gebruikt worden en dierlijke eiwitten van varkens alleen in pluimveevoer. Doordat AR beschikt over gescheiden productielocaties kan AR zonder extra investeringen dierlijk eiwit toepassen in varkensvoeders.