Menu

Vitaliteit

Vitaliteit

Wanneer de zeug tijdens de dracht en de lactatie de juiste voedingsstoffen binnenkrijgt, draagt dit bij aan de overlevingskans en de gezondheid van de biggen. Om de vitaliteit van de biggen te verbeteren is het belangrijk om in iedere fase van de dracht de zeug van de juiste voedingsstoffen te voorzien.

AR Bigvit-concept

AR heeft een concept ontwikkeld om de vitaliteit van grote tomen biggen te vergroten waarbij alle fases van de dracht en lactatie hun specifieke aandacht krijgen. Dit zogenaamde AR Bigvit-concept combineert de structuur en vezelwerking van het voer met specifieke toevoegingen die essentieel zijn voor bigoverleving.

Hoger geboortegewicht met AR Bigvit

Uit onderzoek op ons praktijkbedrijf blijkt dat het geboortegewicht van de biggen van hoogproductieve zeugen hoger is bij zeugen die zeugenvoer inclusief het AR Bigvit-concept verstrekt kregen. Door toename van het aantal embryo’s in de placenta is er meer concurrentie over de beschikbare ruimte. De ontwikkeling van de foetus is daardoor moeizamer. Dit resulteert in een lagere overlevingskans tijdens de geboorte.

Project bigvitaliteit

AR is deelnemer aan het project bigvitaliteit. Op www.varkensnet.nl/dossiers/bigvitaleit staat een checklist om de bigvitaliteit te verbeteren.

  • Vitale biggen
  • Vlotte biestopname
  • Minder spreiding in geboortegewicht
  • Minder uitval
  • Hoger speengewicht
  • Meer werkplezier