Menu

Transitie

Transitie

De periode rondom het werpen is een kritische fase en vraagt veel van de zeug. Door te sturen met het moment van overschakelen van drachtvoeders naar lactovoeders kunt u sturen op de uierdruk en mestconsistentie bij zeugen. Prelactovoer kan het geboorteproces en de biestproductie extra ondersteunen. Daarnaast heeft AR een product ontwikkeld om de vitaliteit van de biggen te verhogen. Dit product heet AR Transit.

  • Vitale biggen
  • Juiste uierdruk
  • Minder doodgeboren biggen
  • Minder uitval
  • Meer werkplezier