Menu

Voeren van enkelvoudige grondstoffen

Voeren van enkelvoudige grondstoffen

Voor vleesvarkensbedrijven kan het aantrekkelijk zijn om enkelvoudige grondstoffen te voeren. Enkelvoudige grondstoffen hebben een lagere kostprijs maar vragen wel om de juiste inzet.

Zuivere grondstoffen

De grondstoffen die u aankoopt moeten natuurlijk van topkwaliteit zijn. Check de partij bij binnenkomst altijd op verontreinigingen, reuk en smaak. Let ook op de voederwaarde van de partij. De ene soja is de andere niet.

Grondstofbewerking

De grondstofbewerking speelt een belangrijke rol bij de vertering en de veiligheid van de grondstoffen. Voorverdichten (met BOA), verhitting (tijdens persen) en maalfijnheid zijn belangrijke bewerkingen. Als de focus ligt op darmgezondheid dan is het aan te bevelen om de grondstoffen grover te malen. Kies een fijnere maalfijnheid wanneer u gaat voor groei en scherpe voederconversie. Te fijn malen is nadelig in verband met salmonella en maagzweren. Tijdens het malen van de grondstoffen wordt het aantal entero’s verhoogd, wat een negatieve invloed heeft op de diergezondheid. Door middel van verhitting of zuur kunnen entero’s worden gedood.


Rol AR

Onze specialisten vertellen u graag hoe u met enkelvoudige grondstoffen de voerkosten blijvend kunt verlagen zonder dat dit ten koste gaat van de gezondheid van de varkens en de technische resultaten. Daarnaast kan AR een aanvullend voer leveren dat perfect aansluit op uw basisrantsoen of middels een NIR-apparaat de kwaliteit van uw grondstoffen bepalen.