Menu

Zuiver Voer beantwoordt aan wensen KDV

2-2-2018
Zuiver Voer beantwoordt aan wensen KDV

Steeds meer supermarkten kiezen voor duurzaam varkensvlees. De Stichting Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) staat voor een duurzame manier van varkenshouden. De varkenshouders die aan de eisen voldoen krijgen het KDV-keurmerk.

In een nieuwsbericht op de website van KDV lezen we dat het Zuiver Voer van AR perfect aansluit bij de wensen van KDV:

Per 1 januari 2018 is voor alle Keten Duurzaam Varkensvlees-deelnemers de KDV-grondstoffenlijst van toepassing. Keten Duurzaam Varkensvlees streeft naar transparantie richting afnemers in binnen- en buitenland. Door risicovolle grondstoffen uit te sluiten middels een KDV-grondstoffenlijst kan transparantie en veiligheid geborgd worden bij alle afnemers van Keten Duurzaam Varkensvlees.

De Structovit- en de Maximavoeders van AR zijn 100% KDV-waardig. Vanuit de Zuiver Voer-filosofie juicht AR het initiatief van KDV toe. De Zuiver Voer-filosofie gaat uit van zuivere grondstoffen (lees: risicovolle grondstoffen worden uitgesloten), de juiste behandeling van deze grondstoffen in de fabriek en een gegarandeerde voederwaarde. Met de inzet van de juiste voeders verhogen we de voorspelbaarheid van de resultaten bij u in de stal.

Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route