Menu

Zomeraanpak zeugen

13-5-2022
Zomeraanpak zeugen

Veel zeugenhouders hebben maatregelen genomen om de zeugenstal te kunnen koelen. Ook met koelen voorkom je niet dat voeropname onder druk komt te staan. De negatieve gevolgen van hittestress kunnen beperkt worden door voedingsmaatregelen te nemen, bijvoorbeeld door de inzet van een zomerlactovoer of hittestressmix.

Zomerlactovoer
We hebben twee zomerlactovoeders beschikbaar. 

  • Maxima Structo Lac Zomerfit Top TWF (28544BR5) en Maxima Structo Lac Zomerfit Top DM (49544BR5)
    Deze (zomer)lacto hebben we erbij gemaakt voor hoogproductieve bedrijven met een hoog aantal levend geboren biggen. Op deze bedrijven is een hele hoge melkgift nog belangrijker. Dit lactozeugenvoer is extra melkdrijvend, maar heeft uiteraard ook de zomerfitkenmerken. Belangrijke voorwaarde is dat er voldoende biggen aanwezig zijn om de melk ‘weg te drinken’.
  • Maxima Structo Lac Zomerfit TWF (28539BR5) of Maxima Structo Lac Zomerfit DM (49539BR5)
    Deze lacto is in 2020 geïntroduceerd en hier is veel ervaring mee opgedaan. De resultaten zijn goed. Zeugen vreten makkelijk en blijven fit, ondanks de extremen. Daarnaast zien we ook dat bedrijven deze lacto na de zomer zijn blijven doorvoeren. Immers, zeugen in de kraamstal kunnen het hele jaar door hittestress ervaren. Voor zeugen wil je het fris houden, terwijl de biggen behoefte hebben aan warmte.

Hittestressmix
Bij hittestress is sprake van oxidatieve stress. Cellen worden hierbij aangevallen door vrije radicalen. Hierdoor werken de cellen niet meer zoals ze zouden moeten werken. Een mooi voorbeeld hiervan is het ouder worden van een appel. Hittestressmix heeft een antioxiderende werking. De adviesdosering is 0,1% (1 kg/ton). Het kan als toevoeging bij het voer worden besteld.

Brijvoer
Indien u eigen (brij)samenstellingen voert, kunnen de zomermaatregelen worden verwerkt in uw eigen voeders. Neem daarvoor contact op met uw specialist varkens.