Menu

Zeugen insemineren: routineklus of maatwerk?

31-7-2020
Zeugen insemineren: routineklus of maatwerk?

Door een strak werkschema wordt het insemineren op veel zeugenbedrijven al jaren op vaste tijden uitgevoerd. Mede door veranderde genetica en soms tegenvallende resultaten is het zinvol om het insemineren nog eens kritisch te bekijken. Ook de tijd van het jaar vraagt extra aandacht.

Stareflex

Zeugen die gedekt willen worden vertonen een stareflex. Deze stareflex kan 40 tot 60 uur duren met een gemiddelde van 48 uur. De eisprong vindt plaats op 2/3e van de duur van de berigheid. Het beste tijdstip van insemineren is 4 uur voor de eisprong. Om dit exacte tijdstip te bepalen is het noodzakelijk om te weten wanneer stareflex ophoudt. Dit laatste is bij weinig zeugenhouders bekend, mede door tijdgebrek. Door het tijdstip van (over)insemineren te verplaatsen, kunnen zowel het totaal geborenen als het afbigpercentage verbeteren.

Coderen stareflex
De duur van berigheid kan per zeug verschillen. Met het geven van een score van 0 tot 10 voor de stareflex kunt u de berigheid duidelijker in beeld brengen.

  • Een 0 staat voor 'totaal geen stareflex';
  • een 2 is 'met veel moeite';
  • een 4 'na enig geduld en aandringen';
  • een 6 is 'redelijk snel met hulp';
  • een 8 betekent 'geen moeite, maar niet blijvend';
  • en een 10 is 'een stareflex uit zichzelf die minuten aanhoudt'.

Wanneer nu een of meerdere dekgroepen met bovenstaande codering beoordeeld worden kan het juiste inseminatiemoment bepaald worden. De zeugen moeten dan wel 7 keer beoordeeld worden. Te beginnen bij het einde van dag 3 na het spenen. Op dag 4 t/m 6 zijn twee beoordelingen per dag nodig.

Bedrijfsblind
Door al langere tijd op dezelfde wijze te werken kan een zekere mate van bedrijfsblindheid ontstaan. Vaak wordt er te vroeg geïnsemineerd omdat het al jaren zo gedaan wordt. Zeugenspecialisten van AR kunnen de berigheid van uw zeugen objectief beoordelen met behulp van bovenstaande codering. Voor vragen kunt u contact opnemen met uw specialist zeugen.