Menu

Nieuw zomerlactovoer zeugen

2-6-2021
Nieuw zomerlactovoer zeugen

Om de negatieve gevolgen van hittestress zoveel mogelijk te beperken, kan een zomerlactovoer in worden gezet. Naast Maxima Structo Lac Zomerfit heeft AR nu ook Maxima Structo Lac Zomerfit Top beschikbaar.

NIEUW: Maxima Structo Lac Zomerfit Top (28544BR5)
Deze nieuwe (zomer)lacto hebben we erbij gemaakt voor hoogproductieve bedrijven met een hoog aantal levend geboren biggen. Op deze bedrijven is een hele hoge melkgift nog belangrijker. Dit lactozeugenvoer is extra melkdrijvend, maar heeft uiteraard ook de zomerfitkenmerken. Belangrijke voorwaarde is dat er voldoende biggen aanwezig zijn om de melk ‘weg te drinken’.

Maxima Structo Lac Zomerfit (28539BR5)
Deze lacto is in 2020 geïntroduceerd en hier is veel ervaring mee opgedaan. De ervaringen zijn goed. Zeugen vreten makkelijk en blijven fit, ondanks de extremen. Daarnaast zien we ook dat bedrijven deze lacto na de zomer zijn blijven doorvoeren. Immers, zeugen in de kraamstal kunnen het hele jaar door hittestress ervaren. Voor zeugen wil je het fris houden, terwijl de biggen behoefte hebben aan warmte.

Meer info
Neem voor meer informatie contact op met uw specialist varkens of met onze klantenservice, 0317-499510.