Menu

Welzijnscheck, óók voor biologische varkensbedrijven

4-11-2020
Welzijnscheck, óók voor biologische varkensbedrijven

Zoals bekend is de Welzijnscheck Varkensbedrijven per 1 juli 2020 opgenomen in de IKB-voorschriften. Dit houdt in dat deze check uiterlijk op 31 december 2020 voor de eerste keer ingevuld moet zijn. Dit is een nulmeting met het oog op lange staarten bij de varkens.

We merken dat er bij sommige biologische varkenshouders nog enige onduidelijkheid hierover bestaat. Gedacht wordt dat deze check voor biologische varkensbedrijven niet nodig is omdat hier al met lange staarten gewerkt wordt.

Wel verplicht bij risicogroepen
Ook voor biologische varkensbedrijven is het echter verplicht om de Welzijnscheck bij de risicogroepen uit te voeren (zuigende en gespeende biggen, opfokgelten en vleesvarkens). Dit kan door de varkenshouder zelf gedaan worden, maar het is raadzaam om dit samen met de dierenarts en/of de voervoorlichter te doen. In deze check wordt voornamelijk naar de leefomgeving (situatie in de stal) en het verstrekte voer en water gekeken.

Sociaal gedrag
Op Varkens.nl is te lezen dat er in de nabije toekomst ook naar het sociale gedrag van varkens gekeken gaat worden middels het IMAGEN-programma.