Menu

Wat is buffercapaciteit in varkensvoeding

25-9-2019
Wat is buffercapaciteit in varkensvoeding

De algemene betekenis van bufferen is: ervoor zorgen dat de pH in balans blijft. Het woord buffercapaciteit zegt het eigenlijk al: hoe goed buffert een bepaalde grondstof de pH. Dit kan zowel een lage pH zijn bij brijvoer als een hogere pH bij droogvoer.

Waarom is buffercapaciteit belangrijk
De buffering heeft effect op de smaak van het voer (voeropname) en op de vertering. Als er te veel gebufferd wordt bij droogvoer (wat al een hoge pH heeft) kan de maag-pH te hoog blijven. Dit risico speelt vooral bij jonge dieren. Jonge dieren kunnen zelf nog te weinig zuur produceren om de pH in de maag te laten dalen waardoor de vertering vermindert en de kans op diarree groter wordt. Als de buffercapaciteit van een zuur product erg hoog is kan dit ten koste gaan van de smaak, bijvoorbeeld door de vorming van veel azijnzuur bij een verkeerde fermentatie. Kortom: de buffercapaciteit heeft invloed op meerdere facetten van varkensvoeding. Het is dus zoeken naar de juiste balans.

Wat doet AR

  • AR verwerkt een nieuwe calciumbron die de maag-pH veel minder verhoogt dan krijt en daardoor de eiwitvertering ondersteunt: AR-TOPCAL.
  • AR heeft meer inzicht gekregen in de zuren en zurenmengsels die wij verwerken in onze voeders. Zo kunnen we nog beter inschatten wat het effect hiervan is op de vertering en voeropname, via AR-MAAGFIT.

Meer weten?
Vraag het uw specialist varkens. Hij kan u vertellen hoe u zorgt voorde juiste buffercapaciteit.