Menu

Vruchtbaarheid zeugen in het najaar

17-8-2018
Drie dragende zeugen die in de stal liggen.

Dit is een goed moment om stil te staan bij de vruchtbaarheid van uw zeugen. De basis voor een goed vruchtbaar najaar wordt namelijk al in de zomerperiode gelegd.

Vruchtbaarheidsproblemen

Net na de zomer hebben zeugen van nature een minder goede vruchtbaarheid. Ieder najaar zien we daarom vruchtbaarheidsproblemen zoals niet in bronst komen, langere spenen-bronst-interval, meer terugkomen en meer verwerpers. Wanneer de zeugen in deze periode drachtig raken betekent dit dat ze rond de wintertijd zullen werpen. In het wild zou de overlevingskans van de zeug en het big in de winter kleiner zijn, onder andere doordat ze minder voedsel kunnen vinden. Daarom krijgt de zeug in de winterperiode minder graag biggen wat zich uit in een verminderde vruchtbaarheid net na de zomer. Daarnaast hebben ook de kortere dagen, minder licht en warme zomers invloed op de vruchtbaarheid van de zeug.

Hittestress in de nazomer

Hittestress is een belangrijke oorzaak van een verminderde vruchtbaarheid bij zeugen. Ook in de nazomer kan de temperatuur flink oplopen wat kan leiden tot hittestress. Een zeug ervaart al hittestress bij temperaturen boven de 24 graden. Bij hoge temperaturen neemt bovendien de voeropname af en gaan de zeugen in conditie achteruit. Voor een goede vruchtbaarheid in het najaar moet de conditie van de zeugen in de zomermaanden zo goed mogelijk op peil gehouden worden.

Aandachtspunten conditie zeugen

Lichtmanagement: het korter worden van de dagen heeft een negatief effect op de hormoonhuishouding van de zeugen. Zorg daarom voor voldoende licht en voor een constant dag-nachtritme, zodat de afnemende daglichtlengte geen invloed heeft op de bronst. Voor stimulering van de bronst is er 150-200 LUX gedurende 16 uur per dag nodig.

Klimaat: houd de temperatuur in de kraamstal en in de dek-/wachtstal goed in de gaten. In de kraamstal is de temperatuur vaak te hoog voor de zeug met als gevolg hittestress. De temperatuur kan daarom het beste rond de 20 graden worden gehouden. De dek- en wachtstal zijn daarentegen vaak te koud door tocht en koude luchtval in de nazomer. Pas de ventilatie en de temperatuur in de stal daarom aan op de situatie en probeer deze zo constant mogelijk te houden.

Voederschema: de grootste uitdaging is het op peil houden van de opname gedurende de kraamperiode. Voer de dieren bij voorkeur tijdens koele momenten en voorzie ze van voldoende schoon en fris water. AR Hittestressmix kan de zeugen extra ondersteunen tijdens deze periode. Daarnaast kan het voerschema worden verhoogd. Dit helpt de zeugen om meer energie binnen te krijgen. Deze energie is nodig voor de productie en ontwikkeling van de nieuwe eicellen en is daarmee belangrijk voor de vruchtbaarheid. Het toevoegen van extra lactose en dextrose gedurende de lactatie en dracht kan in de extra energiebehoefte voorzien. Voor een betere eicelkwaliteit is het Flushvoer een aanrader. Gedurende een korte periode wordt een verhoogd voerniveau toegepast. Dit is gericht op het verbeteren van de reproductiviteit in de periode van spenen tot insemineren. De hoge inname van energie en voedingstoffen zorgt voor een betere eicelkwaliteit.

Meer weten?

Voor vragen kunt u altijd terecht bij een van onze specialisten.