Menu

Voorjaarstips biologische varkenshouderij

30-3-2018
Voorjaarstips biologische varkenshouderij

Nu we de echt koude dagen achter de rug hebben, kunnen we ons weer richten op het voorjaar. In de biologische varkenshouderij betekent dit dat we de temperaturen in de stal weer beter kunnen handhaven en dat de windinvloeden beter beheersbaar worden.

Enkele tips voor het voorjaar:

  • De verschillen in dag- en nachttemperatuur kunnen groot zijn. Probeer tocht te voorkomen.
  • Dit is ook de periode waarin we de vliegenbestrijding ter hand moeten nemen. Zo kunt u voorkomen dat er in de zomer te veel vliegen in de stal komen.
  • Pak zeker de maden in de putten aan. Overleg met uw leverancier van stalbenodigdheden om tot een plan van aanpak te komen. Als de vliegen in de stal zitten is het te laat.
  • In de winter zijn de voerschema’s van de zeugen veelal opgeschroefd (wintertoeslag). Om zich goed op temperatuur te houden heeft de zeug in de winter een grotere onderhoudsbehoefte. Deze wintertoeslagen kunnen nu weer afgebouwd worden om te voorkomen dat de zeugen te ruim/vet worden. Een te vette zeug kan veel nadelige gevolgen hebben zoals moeilijker afbiggen, een hoger aantal doodgeboren biggen, slechter op de biest komen en een verminderde vitaliteit van de zeugen. Beoordeel de individuele conditie van de zeugen.

Overleg indien nodig met uw voorlichter.