Menu

Voert u de juiste prestarter in de kraamstal?

13-4-2018
Voert u de juiste prestarter in de kraamstal?

Een goede melkproductie van zeugen is essentieel om veel biggen groot te brengen. Bij de huidige zeugen zijn tomen van 14 biggen al lang geen uitzondering meer. Melkproductie is daarbij niet de beperkende factor.

Met de stijging van de melkproductie van de zeugen zien we een ander probleem ontstaan. Biggen krijgen voldoende voedingsstoffen vanuit de zeug. Ze zullen daarom geen vast voer op gaan nemen omdat ze geen ‘honger’ hebben. Bij een goede melkproductie van de zeugen zien we dan ook vaak de bijvoeropname van de biggen dalen.

Strategie
De juiste prestarter kan de voeropname voor en na het spenen vergroten. U kunt daarbij verschillende strategieën hanteren. Bij een lage opname kan het verstandig zijn om de prestarter tot enkele dagen na het spenen door te voeren. Het meest gebruikelijk is vanaf een week voor spenen tot een week na spenen speenvoer te voeren. Een voeroverschakeling op het moment van spenen is uit den boze.

Voeropname bevorderen
Binnen het assortiment prestarters/speenvoeders zijn er diverse mogelijkheden om de opname te bevorderen. Naast smaakstoffen speelt het grondstoffenpatroon een belangrijke rol in de voeropname.

Update biggenvoerassortiment
AR is druk bezig met een update van het biggenvoerassortiment. Hierbij is het realiseren van een hoge voeropname een belangrijk speerpunt. Het doel is het gezond houden van de darmen van de biggen na het spenen. Dit is alleen mogelijk als er voldoende voedingstoffen worden aangeboden. De opname is zodoende een belangrijk punt. Vraag uw specialist van AR naar de mogelijkheden.