Menu

Voeropname bepalend voor hoge groei vleesvarkens

16-2-2018
Voeropname bepalend voor hoge groei vleesvarkens

De gemiddelde daggroei van vleesvarkens in Nederland neemt toe. Dit komt onder andere door de verbetering en verandering van de genetica, huisvesting, hygiëne, gezondheid en het klimaat. Ook zien wij dat de voeropname een belangrijke rol speelt bij de groei van vleesvarkens.

Uit diverse managementprogramma’s blijkt dat er tussen de bedrijven onderling een enorme spreiding zit met betrekking tot groei. Het is belangrijk om te weten waar dit verschil vandaan komt. De economische waarde van groei is momenteel 2,5 eurocent per gram per dag. Dit lijkt niet veel maar de bedrijven met de hoogste groei hebben wel de hoogste voerwinst per m2 staloppervlakte.

Jeugdgroei
Een voorwaarde voor een hoge groei is de maximale benutting van de jeugdgroei. Wanneer de maximale eiwitaanzet van het dier niet wordt benut zal de groei in het tweede deel van de groeifase minder efficiënt verlopen.

1.000 gram groeien
Wij zien dat dieren die 1.000 gram groeien een hele hoge voeropname hebben. In de onderstaande tabel staan cijfers van een bedrijf die als doel meer dan 1.000 gram groei wilde behalen. Een hoge voeropname betekent niet altijd een hoge voederconversie. Hard vretende dieren kunnen namelijk zeer efficiënt groeien.

Gecorrigeerd (25-117)  
Groei 1.042
Voeropname /dier/dag 2,34
VC kg 2,15
VC EW 2,41
Productiegetal 13,85


Meer weten?
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met uw specialist varkenshouderij.