Menu

Voerkosten verlagen met AR Zuivelconcentraat

7-12-2018

Bedrijven die nippelvoedering toepassen kunnen een zuur product aan de varkens verstrekken. Kaaswei is van nature een zuur product. Maar aan dit product hangen nadelen zoals de huidige prijsstijging en verkrijgbaarheid. Een goed alternatief voor kaaswei is AR Zuivelconcentraat.

Voordelen nippelvoedering
Zuur voeren via de nippel brengt voordelen met zich mee waaronder een verlaging van de salmonelladruk. Bovendien hoeft er geen extra zuur verstrekt te worden via drinkwater. Maar het verstrekken van nippelvoedering vereist wel de nodige aandacht voor aanpassingen in systeem en management. Hiervoor kunt u advies vragen bij de brijvoerspecialisten van AR.

Kaaswei
Kaaswei is een goede manier om zuur aan de big te verstrekken. Dit is een bijproduct dat vrijkomt bij de kaasproductie. Maar het aanbod van kaaswei staat onder druk. De oorzaken zijn:

  • veel kaaswei in (Noord-)Nederland komt voornamelijk van één aanbieder
  • lager aanbod koemelk in Nederland.

Bovenstaande factoren zorgen voor een slechtere beschikbaarheid en prijsstijgingen.

Nieuw: AR Zuivelconcentraat
Als alternatief voor kaaswei kunt u kiezen voor AR Zuivelconcentraat. Dit product is afkomstig uit de zuivelindustrie en geschikt om goed geconserveerd op de nippel te voeren. Naast eerder genoemde voordelen voor het zuur verstrekken via de nippel, biedt het nieuwe product nog andere voordelen:

  • hogere darmgezondheid
  • betere benutting van het voer
  • minder droogvoer nodig per afgeleverd varken
  • .agere voerkosten.

Meer info of bestellen?
Voor meer informatie of voor het bestellen van dit product, kunt u contact opnemen met AR Coproducten via 0316-293966 of stuur een mail.

Voerkosten verlagen met AR Zuivelconcentraat
Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route