Menu

Voer voor de moderne opfokzeug

1-2-2019
Voer voor de moderne opfokzeug

De genetische aanleg van de zeugenlijnen is de laatste jaren behoorlijk veranderd. Hierdoor is de moderne (opfok-)zeug veel magerder dan voorheen. De genetische veranderingen hebben ervoor gezorgd dat de moderne zeug gemakkelijker spier aanzet en minder gemakkelijk spek.

Spek is met name belangrijk als energiereserve die de zeug nodig heeft om de biggen melk te kunnen geven. In de kraamstal kan de zeug niet voldoende lactovoer opnemen om 13-14 biggen te zogen en deze met een goed gewicht te spenen. Hiervoor zou een voeropname nodig zijn van circa 10 kg lactovoer per dag. Daarnaast is spek van belang voor een stuk weerstand.

Sterke opfokzeugen
Om de zeug uiteindelijk een goede levensproductie te laten realiseren - wat inhoudt: voldoende biggen per worp en een lange levensduur - is de basis een goed ontwikkelde opfokzeug met voldoende gewicht en spekdikte. Een goed ontwikkelde opfokzeug heeft minder conditieverlies tijdens de zoogperiode na de eerste worp. Ook zijn de reproductieresultaten beter bij de tweede worp. De kans op het ‘second litter syndroom’ (2e worps-dip) wordt verkleind.

Voerreeksen AR
Omdat iedere bedrijfssituatie anders is heeft AR twee voerpakketten samengesteld. Hierbij zijn met name de aankoopleeftijd van de opfokgelten en de bijbehorende gewicht/spekdikte-verhouding van belang. Onze voerpakketten:

  • Opfokzeugen Uniek-reeks, bestaande uit de voersoorten Start, Totaal en Eind
  • Opfokzeugen Maxima-reeks, bestaande uit de voersoorten Start, Groei en Eind.

Nieuw: Opfokzeugen Uniek Eind
Nieuw in het assortiment is de Opfokzeugen Uniek Eind (code 28586BR5). Dit voer is speciaal toegevoegd aan het assortiment voor bedrijven die dekrijpe dieren (> 6,5 maanden leeftijd) aanvoeren die een hoge voeropnamecapaciteit hebben en onbeperkt worden gevoerd. Dit voer kan ook als 3e-fase-opfokvoer worden ingezet.

Belang van zeugenopfok
De opfok van uw zeugen is van groot belang voor de toekomst van uw zeugenstapel. Met de genoemde reeksen geeft u uw opfokzeugen een goede basis mee. Wilt u weten welke voerstrategie het beste past bij uw bedrijf? Neem dan contact op met uw specialist varkens.