Menu

Vleesvarkens in de zomer

5-6-2020
Vleesvarkens in de zomer

Als het over hittestress gaat dan wordt er vooral gesproken over maatregelen voor zeugen in de kraamstal en in de dekstal. Vleesvarkens worden hierbij minder vaak genoemd. Los van de standaard managementmaatregelen zoals het aanpassen van het klimaat, voertijden, lichtschema en tijdig de kop laden zijn er ook verschillende voermaatregelen die je kan nemen.

Voermaatregelen vleesvarkens

Grafiek 1 laat zien dat vooral bij zware varkens de voeropname flink onder druk komt te staan bij warm weer. Dit kan wel oplopen tot 1 kg minder vreten bij 30 graden Celsius bij varkens van 100 kg. Het is dus belangrijk om vooral de energie-opname per dag op peil te houden als de voeropname onder druk staat. Hier zijn 4 manieren voor.

 1. EW-verhogen
  Door meer EW per kg te voeren kunt u een deel van de voeropnamedaling compenseren.
 2. Later schakelen
  Door later te schakelen naar een volgende fase biedt u uw vleesvarkens voer aan met hogere gehalten. Voercomputers staan vaak ingesteld op curvedagen.
 3. CCM
  CCM is een smakelijke grondstof en verteert gemakkelijk Een aandachtpunt bij het los voeren van CCM is de conservering en houdbaarheid.
 4. Vitaminen toevoegen
  Om hittestress op te vangen en varkens te stimuleren om door te blijven vreten hebben we twee producten:
  • Hittestressmix (artikelcode 21846K25): advies dosering 1tot 2 kg per ton
  • Vitaspor Universeel (artikelcode 15300): advies dosering 3 tot 5 kg per ton

Meer informatie

Overleg met uw specialist welke voermaatregelen u kunt nemen om goed de zomer door te komen.