Menu

Vitalere biggen

5-3-2020
Vitalere biggen

In 2019 zijn zeugenhouders die van AR voeren er in geslaagd om de uitval in de kraamstal met 7% te verlagen (bron: AR zeugenmonitor 2019). Door te focussen op begin en einde dracht zijn er vitalere biggen geboren. AR Bigvit en AR Transit hebben hier positief aan bijgedragen.

Door een vlotte geboorte en start met AR Transit gevolgd door een soepele biestproductie en een vlotte melkproductie zijn AR zeugenhouders succesvol gebleken in het verlagen van de uitval in de kraamstal. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde is niet alleen de uitval lager maar worden er ook meer biggen bij de zeug grootgebracht.

Nieuwe innovatie lactovoeders
AR pakt in 2020 door wat bigvitaliteit betreft en past een nieuwe innovatie toe in de lactovoeders: AR Toplac. Met deze innovatie is een volgende weg ingeslagen om de bigvitaliteit verder te laten stijgen en het uitvalspercentage van de biggen verder te laten dalen.

Minder uitval, meer vitalere biggen en meer werkplezier. Wie wil dat nu niet! Informeer bij uw AR specialist voor verdere verbeteringen op uw bedrijf.

Productblad AR Transit
Productblad AR Bigvit
Artikel: Gezonde biggen begint bij zeug tijdens dracht