Menu

Vers water verstrekken ook naast brijvoer

28-9-2018
Vers water verstrekken ook naast brijvoer

Het drogestofgehalte van brijvoermengsels kan flink variëren. Dit gehalte hangt af van de diergroep (zeug, big of vleesvarken) waaraan het voer verstrekt wordt. Het is daarom belangrijk om bij deze groepen te letten op de wateropname.

Droge stofgehalte
Het drogestofgehalte in brijvoer hangt niet alleen af van de diergroep. Ook de technische mogelijkheden van de installatie zijn van invloed (circuitlengte, aantal bochten en hoogteverschillen). Zeker als het drogestofpercentage hoog of de voergift laag is kan dit gevolgen hebben voor de totale hoeveelheid vochtopname van het varken. Wettelijk gezien moeten alle dieren continu beschikking hebben over vers drinkwater. Extra aandacht is vereist voor de wateropname bij lacterende zeugen, moeizaam opstartende gespeende biggen en net opgelegde biggen in de vleesvarkensstal (zeker als deze van droogvoer komen).

Rekenvoorbeelden

  • Lacterende zeug rondom werpen
    De behoefte van de lacterende zeug is net na het werpen ca. 20 liter water per dag. Bij een voergift van 2,8 kg droge stof en een droge stof-percentage van 20% van de brij, wordt er door middel van brij 11,6 liter vocht verstrekt. Dit moet aangevuld worden met 8,4 liter water uit de nippel om aan de behoefte te voldoen.
  • Zeug aan de top van de melkproductie
    Een zeug aan de top van de melkproductie heeft ruim 40 liter water per dag nodig. Bij een voeropname van omgerekend 8 kg droogvoer per dag wordt er 35 liter brijvoer verstrekt. Dit resulteert in een extra waterbehoefte van 12 liter per zeug per dag.
  • Net opgelegde big
    Een net opgelegde big in de vleesvarkensstal heeft een behoefte van ca. 3 liter water per dag. Indien de voercurve op 1,0 kg droog voer staat (-50% omdat de biggen moeten wennen aan de overgang naar brijvoer) moeten deze biggen al snel 1,0 tot 1,5 liter water extra opnemen per dag.

Tips verstrekking drinkwater
Zoals de berekeningen hierboven aantonen vereist het verstrekken van vers drinkwater de nodige aandacht. Zorg er daarom voor dat de varkens ten alle tijden toegang hebben tot de nippel. Plaats bijvoorbeeld een bijtnippel boven de trog zodat de zeug ook kan drinken bij een volle trog. Dit is handig voor de zeug rondom het werpen als ze moeite heeft met de voeropname.

Vragen of meer weten?
Neem dan contact op met een van onze specialisten varkens.