Menu

Verminder hittestress bij zeugen

20-6-2019
Verminder hittestress bij zeugen

Bij hogere buitentemperaturen loopt ook de temperatuur in de varkensstal op. Recent onderzoek uit Duitsland toont aan dat de temperatuur in de stal al stijgt wanneer de buitentemperatuur hoger wordt dan 12°C (Wegner et al. 2014).

Kraamhok
Vooral in het kraamhok leidt dit in een groot deel van het jaar tot het overschrijden van de hittestress-grens (>22°C) waardoor de zeug minder voer opneemt. Dit resulteert in minder melkproductie en lagere speengewichten bij de biggen. Door de lagere voeropname verliest de zeug conditie en heeft de zeug lagere hormoonspiegels. Dit leidt tot meer terugkomers tijdens de zomer/nazomer en kleinere tomen met een lagere bigvitaliteit in de maanden oktober tot december.

Minder hittestress
Om de kans op hittestress te verkleinen is het belangrijk dat u het stalklimaat in de hand houdt. Controleer regelmatig de temperatuur in de stal (maar ook van het drinkwater) en stel de ventilatie bij. Andere managementmaatregelen zoals het aanpassen van de voertijd, voerfrequentie en het verstrekken van voldoende voer en fris water kunnen het voor de zeug aangenamer maken. Door meermaals kleinere porties te voeren gedurende de koelere periode van de dag en hierbij koel water van 10-15°C te verstrekken, kan de zeug haar voeropname beter op peil houden.

Hittestressmix
Wanneer ondanks bovenstaande maatregelen de hittestressgrens voor de zeug (>22°C) toch overschreden wordt, kan de Hittestressmix van AR ingezet worden om de voeropname en de productie van de zeug te ondersteunen.

Meer info
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met een van onze specialisten van het varkensteam. U kunt ook contact opnemen met onze verkoopbinnendienst, 0317-499520.

Bron grafiek: ProviPlus.

Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route