Menu

Verhoog de waarde van uw vleesvarkens

25-5-2018
Vleesvarkens

Haalt u al alles uit uw vleesvarkens? Wanneer we kijken naar de afrekeningen en slachtdata valt op dat er vaak nog veel meer te verdienen is dan nu gebeurt. Besteed daarom veel aandacht aan het afleveren van uw vleesvarkens.

Enkele tips en aandachtspunten:

  • Aan welk concept neemt u deel en wat zijn de geldende gewichtsgrenzen? Kan het interessant zijn om over te stappen naar een ander concept? Voor een maximaal financieel resultaat is goed overleg met uw handelaar/slachterij essentieel.
  • Welke kruising heeft u in de stal liggen en in hoeverre past deze bij het concept? Voor de export naar Duitsland worden meestal vleestypische dieren gebruikt. Voor de binnenlandse leveringen meestal groei typische dieren.
  • Heeft u beren/gelten of borgen/gelten? De gewichtsgrenzen bij borgen en beren zijn anders.
  • Wat is interessanter bij de kruising, FOM- of AutoFOM-classificatie? Overleg hierover met uw handelaar.
  • Hoeveel dagen liggen de vleesvarkens in de vleesvarkensstal en met welk gewicht zijn deze dieren opgelegd? Kijk met 90 mestdagen of de kopvarkens zwaar genoeg zijn. Kopvarkens groeien tot meer dan 1 kg/dag.
  • Weeg enkele dieren voor het leveren. Zo heeft u een indicatie van de gewichten.
  • Laat de te leveren varkens 8 tot 12 uur vasten om ze goed nuchter te krijgen.
  • Analyseer wekelijks de slachtresultaten (spier/spek, vlees%, slachtafwijkingen, gewichten van de onderdelen). Zo kunt u tijdig bijsturen, bijvoorbeeld met voeding.
  • Zorg voor een goede hygiëne tijdens en na het afleveren (interne/externe biosecurity). Maak na leveren de gangen weer schoon en ontsmet deze desnoods. Dit voorkomt insleep en versleep naar andere afdelingen/stallen waar wellicht jonge biggen liggen.

Wilt u meer weten? Ons team van varkensspecialisten denkt graag met u mee.