Menu

Varkenshouders bezoeken productielocatie broodmelange

29-4-2019
Varkenshouders bezoeken productielocatie broodmelange

Op 9 april hebben we met een groep varkenshouders en voorlichters van AR een bezoek gebracht aan de productielocatie van broodmelange in het Limburgse Veulen. Hier konden we zien wat circulaire landbouw inhoudt en wat voor mogelijkheden en kansen het biedt voor de varkenshouderij.

Broodmelange is een product waarin uitsluitend reststromen van de brood-, koek- en snoepindustrie worden verwerkt. Er worden geen retourstromen vanuit winkels e.d. in verwerkt.

Tien tot twintig vrachten
Dagelijks worden tien tot twintig vrachtwagens met reststromen ingenomen. Eerst wordt gecontroleerd of de aangevoerde producten wel geschikt zijn voor de verwerking tot diervoer. Zo niet, dan gaan deze producten rechtstreek naar de vergisting. De goedgekeurde producten worden onderverdeeld in een zevental stromen, zoals brood, koek, deeg en snoep. Van deze stromen wordt een voormengsel gemaakt (opgelost in water en aangezuurd) om vervolgens 24 uur te worden opgeslagen. Na deze periode wordt van de zevental voormengsels, in een vaste verhouding, het uiteindelijke product (broodmelange) gemaakt. Dit eindproduct wordt ook aangezuurd en nogmaals 24 uur opgeslagen voordat het wordt uitgeleverd. 

Smakelijk en stabiel
Broodmelange is een smakelijk en stabiel product. Naast het vloeibare product broodmelange worden er ook twee droge producten gemaakt in korrelvorm. Deze producten zijn geschikt voor een CDI-installatie.