Menu

Tarwegistconcentraat: de kleur zegt veel over de inhoud

18-2-2019
Tarwegistconcentraat: de kleur zegt veel over de inhoud

Grainpro is een tarwegistconcentraat die ontstaat bij de productie van bio-ethanol. Naast tarwe kunnen ook maiskorrels gebruikt worden voor de bio-ethanolproductie. Welke grondstof gebruikt wordt hangt voor een groot deel af van de prijs. Aan de kleur van Grainpro kun je zien welke grondstof is gebruikt.

Sinds november tot en met januari hebben we regelmatig monsters genomen van de Grainpro. De uitslagen waren vrij constant. De gemiddelde uitslagen van de Grainpro hebben we hieronder weergegeven. Het gemiddelde ruw eiwit-gehalte is 437 gram/kg ds. Het lijkt erop dat de matrix van Van Triest is gemaakt op basis van mais. Echter de kleur van de uitgeleverde Grainpro is vrij bruin. Zie foto. Vanaf de eerste week van februari zien we dat de Grainpro geler is. Zie ook de foto.

  Gemiddelde AR-monsters
Grainpro
g/kg ds
Van Triest-matrix
Grainpro
g/kg ds
DS% 26 27
Re 437 365
NPN 18 -


Ziet u kleurverschil of wilt u meer weten? Overleg met uw specialist hoe hier mee om te gaan. Het verschil is op te vangen in uw rantsoen.