Menu

Spekdikte bij zeugen

25-2-2021
Spekdikte bij zeugen

Onze zeug in de kraamstal is een echte topsporter. We stellen hoge eisen aan de zeugen en willen optimale resultaten. Hierin is de genetica een continu vernieuwende factor. Wij passen ons voer daarop aan, zodat het aansluit bij de behoefte van de zeug. Uit onderzoek is gebleken dat 33 tot 50 procent van de zeugen niet in optimale conditie is.

Een te magere zeug is niet meer in staat om optimale reproductie te leveren. Er zijn minder ontwikkelde eicellen en ook het risico op terugkomen is groter. Als ze toch dragend zijn krijgen ze vaak minder grote tomen en is de melkproductie niet altijd optimaal. Bij eersteworps zeugen levert dit zelfs chronische schade op.

Met de jaren hebben we de zeug zien veranderen, steeds minder spek en meer spier. De uitdaging om er spek op te krijgen wordt steeds groter. Maar uit eigen onderzoek is gebleken dat het goed mogelijk is om meer spek op de zeugen te krijgen in de dracht. We hebben daarom onze drachtvoeders geoptimaliseerd. Een juiste energie-eiwitverhouding in combinatie met een bijpassend voerschema dragen bij aan een toename van de spekdikte. Helemaal optimaal is het gebruik van meerdere drachtvoeders voor verschillende fases.

Opfokzeugen en zeugen met meer spek hebben duidelijk meer vetreserves en daarmee lichaamsreserves. Hierdoor kunnen ze de productie makkelijker volhouden. Ook draagt meer spek bij aan een langere levensduur van de zeugen. De hoeveelheid vetreserve is van belang voor de melkproductie en daarmee ook voor de toomgroei.