Menu

Slimme meters in de varkensstal

11-2-2021
Slimme meters in de varkensstal

Bij een aantal klanten van ons hangen slimme meters in de stallen. De slimme meter is een online tool dat continu het klimaat meet op dierniveau: temperatuur, CO2 en relatieve luchtvochtigheid. Zeker met het winterse weer van dit moment geeft het hele mooie inzichten wat er 24/7 in de stal gebeurt. We zien dat de temperatuur zakt naar minimum instellingen en zelfs eronder. Het gevolg hiervan is dat de ventilatie continu op de minimum stand draait, zeker als de thermo-neutrale zone op -1 of -2 graden Celsius staat ingesteld. Hierdoor is er minimale verversing van de stallucht en lopen CO2 en RV% aanzienlijk op tot niveaus van boven de respectievelijk 3000 ppm CO2 en 80% RV. Dit is niet wenselijk voor de varkens, immers de gezondheid kan hier onder gaan leiden. Daarnaast kost een te koude omgeving ook groei en voerefficiëntie. Daarom hebben we op een aantal bedrijven geadviseerd om de thermo-neutrale zone te verhogen naar +0 of zelfs 1 tot 2 graden erboven. Gevolg hiervan is dat er wat bijverwarming is als de afdelingstemperatuur zich nog boven de ingestelde waarde bevindt: hierdoor daalt het CO2-gehalte en het RV% naar de adviesnormen.

De laatste inzichten voor wat betreft ventilatienormen laten ook zien dat de varkens meer luchtverversing nodig hebben dan voorheen werd aangenomen. Dit komt door de hogere productie van de dieren (een groei van >950 gram is geen uitzondering meer of een productie van >33 biggen). Hierdoor zijn de ventilatienormen iets verhoogd. Bij een hogere ventilatie-instelling komt de streeftemperatuur bij winterse omstandigheden weer eerder in het gedrang en is bijverwarmen essentieel.