Menu

Regeling fosfaatreductie varkenshouderij vanaf 29 mei open

26-5-2017
Regeling fosfaatreductie varkenshouderij vanaf 29 mei open

De regeling fosfaatreductie varkenshouderij 2017 gaat maandag 29 mei open. De regeling is sinds woensdag gepubliceerd, zodat iedereen er alvast kennis van kan nemen. Vanaf maandag is aanmelding mogelijk.

De subsidieregeling is bedoeld voor varkenshouders die in 2017 vrijwillig mengvoeders inkopen met een lager fosforgehalte dan in 2016. Varkenshouders ontvangen een tegemoetkoming voor de inkoop van fosforarme mengvoeders.

Tegemoetkoming
De voorwaarde is dat het inzichtelijk gemaakt wordt om welke hoeveelheid fosfaatinkoop het gaat. De tegemoetkoming wordt verleend voor het aantal kilogrammen fosfaat waarmee de inkoop in 2017 verminderd is (wordt), per gemiddeld aantal varkens (vleesvarkens en/of zeugen) in de periode 1 januari t/m 31 december 2017, ten opzichte van hetzelfde gemiddeld aantal varkens in dezelfde periode in 2016. Als bewijslast hiervoor dienen veesaldokaarten en voerjaaroverzichten van beide jaren.

Aanmelden
Varkenshouders die willen deelnemen aan de regeling kunnen zich van 29 mei tot en met 26 juni aanmelden via de POV-website of via Flynth. Klik hier voor de link. Deze wordt op 29 mei actief. Uw voorlichter kan samen met u bepalen hoeveel fosfaatreductie er mogelijk is op uw bedrijf.