Menu

Prelactovoer voorziet in behoefte zeug

10-5-2019
Prelactovoer voorziet in behoefte zeug

Tijdens de transitie van dracht naar lactatie hebben zeugen specifieke behoeften. Er verandert veel in korte tijd. De energiebehoefte stijgt, constipatie ligt op de loer en de melkproductie moet op gang komen. Prelactovoer kan maximaal op deze veranderingen inspelen.

Door de snelle gewichtstoename van de ongeboren biggen stijgt de energiebehoefte van de zeug. Aan het einde van de dracht begint de zeug daarom al gebruik te maken van haar vetreserves. Hierdoor kan overbelasting van de lever ontstaan. Om de lever te ontzien zijn snel verteerbare energiebronnen nodig.

Laxerende werking
Met het beperken van de voergift kort voor werpen ligt constipatie op de loer. Constipatie kan traag werpen en uierinfecties veroorzaken. Prelactovoer werkt laxerend en helpt dit soort complicaties te voorkomen. De juiste verhouding tussen IK’s (inerte koolhydraten) en FK’s (fermenteerbare koolhydraten) draagt bij aan die laxerende werking. Verder dienen zeugen onbeperkt water te kunnen drinken. De dag voor werpen is de waterbehoefte ruim 20 liter!

Electrolytenbalans
Om de melkproductie op gang te laten komen, stijgt de calciumbehoefte van de zeug kort voor werpen. Calcium kan vrijgemaakt worden uit botten door de electrolytenbalans te verlagen. Kalium kan een oorzaak zijn van teveel zucht op het uier. Ook speelt vitamine D een grote rol. Ons prelactovoer AR Transit draagt bij aan een juiste electrolytenbalans.

Zuurstofgehalte in bloed
AR Transit zorgt ook voor een hoger zuurstofgehalte in het bloed. Onderzoek heeft uitgewezen dat het zuurstofgehalte in het bloed bij hoogdragende zeugen van invloed is op het aantal doodgeboren biggen en het geboortegewicht. In proeven op ons testbedrijf werd het aantal doodgeboren biggen met 1,4% verlaagd. Het geboortegewicht steeg van 1.426 naar 1.480 gram per big.

Meer info
Wilt u ook een goede start voor zeug en big? Neem dan contact op met een van onze specialisten