Menu

Nieuwe flushvoeders

17-3-2022
Nieuwe flushvoeders

Voor de gustperiode is het voeren van alleen een dragend zeugenvoer of een lactovoer niet voldoende. Tijdens deze periode heeft de zeug extra glucose en vitamines nodig. Hiervoor zijn Maxima Structo Flush en Maxima Structo Flush Top ontwikkeld. Het flushen is belangrijk om de bigoverleving te verhogen en begint al aan het einde van de kraamstalperiode.

Waarom flushen?

  • Het vermindert het speen-oestrusinterval
  • Minder terugkomers
  • Meer levend geboren biggen
  • Verhoogt de ovulatiegraad en daardoor meer biggen
  • Uniforme biggen bij geboorte en daardoor een hogere bigoverleving

Voeding tussen spenen en dekken
In de gustperiode moet de voeding gericht zijn op een hoge voeropname met een zetmeel- en suikerrijk voer, zodat er veel glucose gevormd kan worden. Een lactozeugenvoer voorziet in de glucosebehoefte, maar is gericht op de melkproductie. Een dragend zeugenvoer is belangrijk voor het opdrogen van het uier, maar schiet tekort in de glucosebehoefte.

Om dit probleem op te lossen zijn er speciale flushvoeders ontwikkeld. Deze voeders kenmerken zich door een lager calciumgehalte, halen direct de druk van het uier en bevatten extra glucose en dextrose. Tevens zijn vitamines toegevoegd die de berigheid en de eisprong stimuleren. Ook wordt de urine aangezuurd, waardoor infecties in de urinewegen en baarmoeder minder kans krijgen.

Het is dus geen goed idee om na het spenen door te gaan met een dracht- of lactovoer. Wanneer dit niet anders kan dan heeft drachtvoer met een toevoeging de voorkeur. Hiervoor is het product Profert (artikelcode 21874K25) ontwikkeld. Profert bevat extra glucose en vitaminen.
 

  Maxima Structo
Flush (Top)
Drachtvoer +
Profert
Lactovoer Drachtvoer
Invloed op aantal
geboren biggen
+++ +++ ++ +/-
Berigheid +++ ++ ++ +/-
Minder
terugkomers
+++ ++ + --
Lagere spenen
dekkeninterval
+++ ++ + --
Extra vitaminen +++ ++ + --
Hogere
bigoverleving
+++ ++ + +/-


Producten

Maxima Structo Flush 28572BR5
Maxima Structo Flush Top 28574BR5


Voor meer informatie en advies kunt u terecht bij een van onze specialisten.

Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route