Menu

Mestverwerking groeit vooral in oost

13-10-2017
Mestverwerking groeit vooral in oost

AR is een van de financiers van het MestInvesteringsFonds (MIF). Het doel van het fonds is het financieel ondersteunen en mogelijk maken van kansrijke initiatieven. Op Varkens.nl was te lezen dat de mestverwerking groeit en dan vooral in het oosten van het land. Zonder het MIF was dit niet mogelijk geweest.

De verwerkingscapaciteit voor mest is dit jaar verder gegroeid, met name in gebied Oost. Samen met de afzet van onbehandelde mest en compost stijgt de afzet dit jaar tot 55,2 miljoen kilo fosfaat, bijna gelijk aan het berekende mestoverschot van 56,4 miljoen kilo fosfaat.

De verwerkingscapaciteit in 2017 bedraagt 40,3 miljoen kilo fosfaat. Vorig jaar was dat 37,6 miljoen kilo. De verwachtingen voor 2018 zijn hooggespannen met een groei van 9,7 miljoen kilo fosfaat van projecten die in de bouw- en financieringsfase zitten.