Menu

Markt biologische varkens gunstiger gestemd

12-6-2019
Markt biologische varkens gunstiger gestemd

Na een behoorlijke uitbreiding van het aantal biologische varkens tot halverwege 2018 is er het laatste jaar een pas op de plaats gemaakt qua uitbreidingen omdat de markt vol was. We zien echter wat extra vraag naar biologisch varkensvlees ontstaan en verwachten dat er op termijn nieuwe biologische varkenshouderijen kunnen worden opgestart.

Enkele afnemers van biologische varkens hanteren nu nog een wachtlijst van bedrijven die interesse zouden hebben om biologische varkens te gaan houden. De laatste tijd zien we echter dat vooral de Franse markt een groeimarkt is en zien we ook wat extra vraag naar biologisch varkensvlees in Nederland ontstaan. Op termijn kunnen daarom waarschijnlijk nieuwe biologische varkenshouderijen worden opgestart. De voorkeur van ketencoördinatoren gaat dan vooral uit naar het opstarten van gesloten bedrijven. Momenteel zijn er ook mogelijkheden om 2-sterren (scharrel) op te starten om daarna, als er weer meer ruimte is voor 3-sterren (biologisch) door te schakelen.

Mocht u plannen hebben om op termijn biologische varkens te gaan houden dan is AgruniekRijnvallei graag uw gesprekspartner. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Krajenbrink op telefoonnummer 06-53763836.