Menu

Let op bij het zwaar maken van uw vleesvarkens

24-4-2020
Let op bij het zwaar maken van uw vleesvarkens

De varkensgenetica verandert snel. We zien de groeicapaciteit snel toenemen. Het is daarom belangrijk dat u de juiste voeders op het juiste moment inzet. Ook zien we het percentage borgen weer toenemen.

Op dit moment zien we de eindgewichten bij de varkens stijgen. Dit is logisch omdat de bigkosten hoog zijn en de opbrengstprijzen goed (al worden deze nu wel iets lager).

Vroeg- of laatrijp

Een belangrijke factor in het eindgewicht is of uw varkens vroegrijp of laatrijp zijn. Vroegrijpe varkens groeien in het begin hard maar hebben moeite om boven de 100-110 kg levend gewicht de groei te halen. De voederconversie neemt dan ook flink toe. Hier loont het extra om te investeren in de jeugdgroei. Laatrijpe varkens gaan iets minder hard van start maar groeien boven de 100-110 kg levend gewicht harder door met behoud van een lagere voederconversie. Hier loont het om tot het einde luxere voeders te voeren.

Rekenen loont

Reken uw situatie goed door en bedenk dat 0,1 punt voederconversie voordeel ongeveer € 2,50 per afgeleverd varken scheelt. Bespreek met uw specialist of uw varkens vroegrijp of laatrijp zijn. Op deze manier kun u het juiste rantsoen voeren voor een optimale groei.

Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route