Menu

Investeren in groei loont

29-3-2019
Afbeelding: Vleesvarkens

De resultaten van de vleesvarkensbedrijven over 2018 zijn bekend. Hieruit blijkt dat sturen op financiële cijfers cruciaal is. Omzet + aanwas - voerkosten (= voerwinst) of saldo zijn de cijfers die leidend zijn voor uw bedrijf.

De vraag is hoe u als varkenshouder de voerwinst kunt maximaliseren. Het blijkt dat de groei van de vleesvarkens sterk bepalend is voor de voerwinst. Bij een hogere groei worden er meer kilogrammen vlees per m2 staloppervlakte geproduceerd. Dit geldt vooral voor de bedrijven die produceren volgens 1 ster van het Beter Leven Keurmerk.

Voerwinstscore
In onderstaande tabel is te zien dat 915 gram en 64 cent voerkosten per kg groei een duidelijk hoger voerwinstscore oplevert dan 828 gram groei en 63 cent voerkosten per kg groei (11%!). Wanneer 100% € 100 per m2 is dan is dat een voordeel van € 17.600 bij 1.600 m2 staloppervlakte. Natuurlijk is een en ander afhankelijk van biggen- en varkensprijzen.

Darmgezondheid
Bij een hoge groei hoort een goede darmgezondheid. AR heeft binnen het vleesvarkensassortiment en met het gebruik van onder andere CCM en geplette gerst in haar voeders, de mogelijkheid om volledig in te zetten op maximale groei mét behoud van een goede darmgezondheid.

Benieuwd hoe u de voerwinstscore per m2 kunt verbeteren? Overleg dan met uw specialist vleesvarkens. Hij denkt graag met u mee.