Menu

Ds-% brijvoer aandachtspunt bij hoge mestprijzen

23-9-2020
Ds-% brijvoer aandachtspunt bij hoge mestprijzen

De actuele mestprijzen variëren van ca. 17 tot 22 euro per m3. Deze hoge prijzen maken het noodzakelijk om te kijken of het drogestofpercentage van het brijmengsel niet omhoog kan.

Uiteraard heeft een varken behoefte aan voldoende vocht per dag, echter een overdaad zorgt voor onnodig veel mestproductie. Daarnaast zijn de extra liters vocht die in de afdeling worden gepompt niet positief voor het klimaat. De kans op natte hokken neemt toe en daarmee ook de relatieve vochtigheid.

Rekenvoorbeeld besparing
In het overzicht hieronder is voor een vleesvarkensplaats uitgedrukt hoeveel liters brij er per jaar nodig zijn om het aantal kilogrammen droogvoer gevoerd te krijgen op jaarbasis. Als we uitgaan van een verhoging van 22% ds naar 25% ds geeft dit een besparing van 0,36 m3 mest per g.a.v. per jaar. Uitgaande van een prijs van 20 euro per m3 is de besparing 7,20 euro per g.a.v.
 

Droogvoer verbruik per g.a.v. per jaar Liters brij 21% ds Liters brij 22% ds Liters brij 23% ds Liters brij 24% ds Liters brij 25% ds Liters brij 26% ds
700 kg 2.930 2.800 2.680 2.570 2.460 2.370
750 kg 3.140 3.000 2.870 2.750 2.640 2.540
800 kg 3.350 3.200 3.060 2.930 2.820 2.710


Verpompbaarheid en viscositeit
Om deze verhoging mogelijk te maken is het wel van belang om de verpompbaarheid en viscositeit goed in de gaten te houden. De keuze van bijproduct en vervangingspercentage hebben hierop een grote invloed. Bijvoorbeeld een groot aandeel aardappelproducten (stoomschillen en friet) en ook sommige tarwegistconcentraten hebben een negatieve invloed op de verpompbaarheid.

Invloed brijvoerinstallatie
Naast productkeuze is het ook afhankelijk van de brijvoerinstallatie of het verhogen van het ds-% wel mogelijk is. Zo zijn de voerpomp (druk) en voerleidingen (lengte, bochten en hoogteverschillen) van belang. Indien u voert met een restloossyteem door middel van proppen dan zal dit de mogelijkheid om het ds-% te verhogen niet vergroten.

Tot slot
Als u overweegt de drogestof te verhogen blijf dan wel kritisch op de uitstroomsnelheid van de brij naar de uiteinden van de trog. Immers de uniformiteit van de dieren moet gewaarborgd blijven. Overleg met uw brijvoerspecialist wat het ideale drogestofpercentage is voor uw bedrijf, immers een besparing op de mestproductie van 7,20 euro komt overeen met 0,96 euro per 100 kg rantsoenprijs op mengvoerbasis.