Menu

CCM: AR bepaalt voor u de voederwaarde

15-9-2017
CCM: AR bepaalt voor u de voederwaarde

De CCM-oogst staat weer voor de deur. AR verwerkt al 30 jaar CCM. Het is een belangrijke grondstof voor het mengvoer en voor Agrubrij. Daarnaast zijn er veel varkenshouders die CCM inkuilen. CCM vormt dan een groot onderdeel van het rantsoen.

Het is belangrijk om te weten wat de voederwaarde van de CCM is. AR heeft veel ervaring met het bepalen van de waarde van de CCM. AR biedt u daarom de gratis service om de voederwaarde van uw CCM te laten bepalen.

Hoe werkt het?

  1. zes weken na het inkuilen biedt u AR een monster van de CCM aan.
  2. AR koppelt de uitslag naar u terug.

Een goede conservering van de CCM is erg belangrijk. CCM is het best te conserveren met melkzuurbacteriën. Zowel voor advies als voor melkzuurbacteriën CCM kunt u terecht bij AR. Deze methode is beduidend goedkoper dan bij gangbare zurenmengsels.

Wilt u meer weten?
Dan kunt u terecht bij Rob Schurink, telefoon 06-10060211.