Menu

Borgen mesten is zo gek nog niet

1-2-2019
Borgen mesten is zo gek nog niet

Het is zeer aannemelijk dat de vraag naar Europees varkensvlees gaat stijgen. De vraag komt onder andere vanuit Azië, omdat daar de AVP nog niet onder controle is en vanuit Mexico omdat de handelsbeperkingen zijn opgeheven.

Deze landen willen echter geen berenvlees. Nemen we de Brexit ook in ogenschouw (er gaat veel berenvlees naar Engeland), dan is het zeer goed mogelijk dat de afzet van berenvlees stroever zal gaan.

Overweeg borgen
Bij een stroevere afzet van berenvlees bestaat de kans dat het prijsverschil tussen beren- en borgenvlees groter wordt. Het is raadzaam om de voor- en nadelen van beren versus borgen eens goed op een rij te zetten. Kijk ook of de nadelen niet verminderd kunnen worden.

Voerstrategie
Met een slimme voerstrategie kunnen de extra kosten van borgen mesten beperkt blijven. Zie onderstaande tabel:

Kosten per beer/gelt t.o.v. borg/gelt
Groei 32 gram à € 0,03 0,96
Extra mest (€ 25/m3) 0,05 m3/varken 1,25
Voerkosten 3,7 cent/kg groei 3,52
Uitval -0,3% à 0,90% uitval -0,27
Arbeid Minder laden, niet gescheiden opleggen -1,00
Castreren 0,50/beer arbeidskosten 0,25
Bezettingsgraad +1,5% (vw € 80,-) -1,20
Totaal   € 3,51


Uitbetalingsschema’s
Met de uitbetalingsschema’s die slachterijen momenteel hanteren voor (zware) borgen/gelten worden bovenstaande kosten goedgemaakt. Wilt u voor uw varkens een dergelijke berekening maken? Vraag het uw specialist varkens, hij berekent dit graag voor u.