Menu

Biosecurity tegen Afrikaanse varkenspest

28-9-2018
Biosecurity tegen Afrikaanse varkenspest

De varkenssector verkeert op dit moment in onzekere tijden. Naast de onzekerheid rondom de prijzen van biggen en vleesvarkens, de discussies over luchtwassers ontstaat er nu een gespannen situatie met betrekking tot de Afrikaanse varkenspest.

Afrikaanse varkenspest
De situatie rondom de Afrikaanse varkenspest is zeer verontrustend. Bij AR is inmiddels het hygiëneprotocol van kracht. Uw voorlichter kan u hier meer over vertellen.

Biosecurity
Ook voor u als varkenshouder is het erg belangrijk om de hygiënemaatregelen (biosecurity) te controleren. Met name de externe biosecurity is hierbij belangrijk.

Een aantal aandachtspunten:

  • schone weg/vuile weg
  • het toelaten van bezoekers
  • omgang met kadavers/kadaverplaats
  • ongediertebestrijding
  • hygiëne omtrent het afleveren van varkens.

De interne biosecurity blijft in deze situatie ook belangrijk. De voorlichters van AR hebben de beschikking over een checklist biosecurity (zowel intern als extern). Op basis hiervan kunnen zij een QuickScan van uw bedrijf maken en u voorzien van advies.