Menu

Biologische varkensvoeders en de nieuwe wetgeving

7-1-2022
Biologische varkensvoeders en de nieuwe wetgeving

Op 1 januari 2022 is de nieuwe wetgeving met betrekking tot biologische (varkens)voeders ingegaan. Vanaf deze datum moeten de voeders die bestemd zijn voor dieren vanaf 35 kg lichaamsgewicht samengesteld zijn uit 100% biologische grondstoffen.

Qua codering en naamgeving verandert er niets aan de voeders bestemd voor deze diergroepen.

Nieuw startvoer vanaf 35 kg
De omslag ligt bij de voeders in de categorie ‘startvoeders’. De huidige startvoeders kunnen worden verstrekt aan dieren tot 35 kg. Daarnaast komt er een startvoer bij voor dieren vanaf 35 kg. Dit is het startvoer 29427 BR4 BLG Start 35+. Vleesvarkenshouders die maar één startvoer laag koper kunnen verstrekken, zullen in de praktijk gaan kiezen voor dit startvoer omdat het startvoer ook boven de 35 kg lichaamsgewicht verstrekt kan worden.

Meer informatie
Heeft u vragen over de inzet van de 100% biologische voeders? Neem dan contact op met uw specialist varkens biologisch.