Menu

Bijvoeropname biggen onder druk door goede melkproductie

3-4-2020
Afbeelding: Zeug met biggen zeug72

Een goede melkproductie van zeugen is essentieel om veel biggen groot te brengen. Tomen van 14 à 15 biggen zijn bij de huidige zeugen al lang geen uitzondering meer. Melkproductie is daarvoor niet de beperkende factor. Met deze stijging van de melkproductie van de zeugen ontstaat vaak een ander probleem.

Biggen krijgen voldoende voedingsstoffen vanuit de zeug. Ze zullen daarom geen vast voer op gaan nemen omdat ze geen ‘honger’ hebben. Gevolg is dat bij een goede melkproductie van de zeugen de bijvoeropname van de biggen vaak daalt. We kunnen dit op twee manieren aanpakken.

Aanpak 1: gecontroleerde melkgift

In de 2e fase van de lactatie streven we naar een gecontroleerde melkgift in plaats van een maximale melkgift. Dit kan door te sturen met voeders en voerschema’s. Hierdoor zullen de biggen meer bijvreten.

Aanpak 2: biggen sturen om vast voer op te nemen

We zullen biggen meer moeten stimuleren om te starten met vast voer opnemen. Daarbij is natuurlijk regelmatig vers voer verstrekken belangrijk. Binnen voersamenstelling zijn er ook diverse mogelijkheden om de opname te bevorderen. Naast smaakstoffen speelt ook het grondstoffenpatroon een belangrijke rol in de voeropname. AR heeft een uitgebalanceerd biggenvoerassortiment. Hierbij is het realiseren van een hoge voeropname een belangrijk speerpunt.

Het doel is om de darmen van de biggen na het spenen gezond te houden. Dit is alleen mogelijk wanneer er voldoende voedingsstoffen worden aangeboden. Op deze manier kan de big vast voer leren verteren. Daarbij blijft de opname het belangrijkste punt. Vraag uw specialist van AR naar de mogelijkheden.