Menu

Bigvitaliteit hoog op de agenda 2018

19-1-2018
Bigvitaliteit hoog op de agenda 2018

Door de toenemende productie bij de zeugen komt de bigvitaliteit onder druk te staan. Natuurlijk wilt u als zeugenhouder minder uitval bij de biggen. Maatschappelijk wordt er echter ook met een vergrootglas naar onze sector gekeken. Vanuit dat oogpunt is een hoge bigvitaliteit eveneens zeer wenselijk.

AR is vorig jaar partner geworden van het Plan van aanpak Bigvitaliteit. Dit plan van aanpak (juni 2016) is geconcretiseerd in een projectplan met doelstellingen en activiteiten voor 2017 en 2018. Diverse bedrijven en organisaties hebben zich aan het projectplan gecommitteerd en geld en menskracht hiervoor ter beschikking gesteld. Samen zetten we de schouders eronder en werken we aan vitalere biggen!

Checklist succesfactoren
Deze week is er een Checklist succesfactoren Bigvitaliteit beschikbaar gekomen. Het is een praktische lijst met succesfactoren voor een betere bigoverleving in de kraamstal. Met het invullen van de checklist maakt een varkenshouder succesfactoren en verbeterpunten op het bedrijf inzichtelijk. Ook zijn er protocollen te vinden met tips voor een goede gezondheid van zeugen en biggen, management voor en na het werpen, huisvesting in de kraamstal, voeding en huisvesting van guste en dragende zeugen en opvang en adaptatie van opfokzeugen. De checklist vindt u hier.

Structozeugenvoerpakket
AR werkt in 2018 verder aan het Structozeugenvoerpakket, met als doel de verbetering van de bigvitaliteit.

Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route