Menu

Beter zicht op resultaten met Varkens Inzicht en Zeugen Inzicht

24-11-2017
Beter zicht op resultaten met Varkens Inzicht en Zeugen Inzicht

Voor varkenshouder is het belangrijk om de ontwikkelingen in zijn bedrijf continu in beeld te hebben. Goede hulpmiddelen hierbij zijn Varkens Inzicht en Zeugen Inzicht. Met duidelijke dashboards kunt u in één oogopslag zien of uw technische resultaten voldoen aan de streefwaarden.

De specialisten varkens van AR krijgen een overzicht met de actuele kengetallen van uw bedrijf. Bij een volgend bedrijfsbezoek kan zo snel worden ingespeeld op de actuele gang van zaken. U wordt geattendeerd op afwijkende waarden zodat u snel kunt bijsturen en zo het rendement van uw bedrijf kunt verhogen. Ook is het mogelijk om uw resultaten te vergelijken met de gemiddelden van collega-varkenshouders.

Gegevens beschermd
Om andere schakels in de sector geen inzicht te geven in de kostprijs van biggen en/of varkensvlees worden de gemiddelde referentiecijfers nooit gepubliceerd. Alleen mensen die meedoen krijgen inzage in de gemiddelde cijfers.

Meedoen?
Wilt u ook in één oogopslag zien of uw resultaten voldoen aan de streefwaarden? Wilt u weten waar u staat ten opzichte van collega-varkenshouders? Uw voorlichter vertelt u graag welke instellingen u in uw Agrovision-programma moet doorvoeren.