Menu

APK brijvoerinstallatie

3-3-2022
APK brijvoerinstallatie

Een brijvoerinstallatie kan beschouwd worden als een trouwe medewerker die 365 dagen per jaar veel werk voor u verzet. Mits de installatie geen storing heeft, wordt gedacht dat alles correct wordt uitgevoerd. Echter is het altijd goed om regelmatig te checken of het werkelijk goed gaat.

Belangrijke aandachtspunten:

  • Volgorde indoseren: check of ieder mengsel met hetzelfde bijproduct eindigt zodat de centrale aanvoerleiding royaal ververst wordt.
  • Roertijden bijproducten: check zowel de roertijden gedurende de dag als ook voor het indoseren, zeker als er een wisseling heeft plaatsgevonden.
  • Weegstaven: het checken van de weegstaven kan eenvoudig door tijdens het aanmaakproces van een mengsel de voerinstallatie een paar keer op pauze te zetten en een vast gewicht op de menger te plaatsen (bijv. een voerzak). De toename moet dan continu hetzelfde zijn.
  • Na roeren en inweken van brijmengsel: check of er geen drijflagen (klonten) of restanten zichtbaar zijn.
  • Algemene hygiëne: controleer of de menger goed schoon is. Naast goed functionerende sproeiers is het een optie om een UV-lamp te plaatsen.
  • Stuurvloeistof: de circuitinhoud dient royaal te worden ververst (minimaal 10% extra t.o.v. circuitinhoud) en vervolgens dient het minimaal één keer per dag volledig te worden opgevoerd. Door gebruik te maken van kleurstof kan de verversing inzichtelijk worden gemaakt. Mocht er geen stuurvloeistof zijn maar restvoer bekijk dan goed hoe de verversing hiervan is.