Menu

Afzet biologische varkensmest

27-3-2020
Afzet biologische varkensmest

Na de zeer natte weersomstandigheden zijn de eerste landbouwgronden weer bemest. Er gaan geluiden dat de afzet van biologische varkensmest makkelijker loopt maar we willen hierbij toch benadrukken dat je er op tijd bij moet zijn om de afzet te regelen en afspraken te maken!

Een van de opties is om de afzet van vaste mest en drijfmest te koppelen. Voor biologische akkerbouwers is het namelijk aantrekkelijk om vaste varkensstromest aan te voeren om 20 kg fosfaat per hectare mee te bemesten. De totale bemestingswaarde voor dierlijke mest mag dan namelijk 50 kg fosfaat zijn tegen normaal 40 kg als deze alleen uit drijfmest komt. Het maken van een dergelijke afspraak kan voor zowel de varkenshouder als voor de akkerbouwer voordeel opleveren!

Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route