Menu

Zomermelken

5-6-2020
Zomermelken

Er zijn allerlei factoren die van invloed zijn op de productie en de gehaltes in de melk. In de zomer is er vaak wat extra aandacht nodig om de melk en gehaltes op peil te houden. De belangrijkste oorzaken van die daling zijn dat de koeien minder voer opnemen en dat de koeien meer vers gras opnemen. Maar met de voeroplossingen van AgruniekRijnvallei kunt u gezond hARd blijven melken, ook gedurende de zomer.

Hittestress

Doordat de temperaturen richting de zomer stijgen heeft de koe meer last van de hitte. Hoe hoger de temperatuur én luchtvochtigheid, hoe lastiger het voor de koe is om haar hitte kwijt te raken. Een van de oplossingen van de koe om minder warmte te produceren is door minder voer opnemen. Want bij het omzetten van voer naar melk komt veel warmteproductie vrij. Gevolg hiervan is dat de melkproductie en ook een lager eiwitgehalte. Om toch voldoende energie binnen te krijgen zal de koe daarom voeders selecteren met een hoge energiedichtheid en die makkelijk te verteren zijn. Het risico hiervan is dat pensverzuring kan optreden door de toename van de snel verteerbare grondstoffen die de koe dan binnenkrijgt, met als gevolg een daling van het melkvetgehalte.

Gras

Tijdens de zomer wordt er veel vers gras gevoerd in de vorm van beweiding of zomerstal voederen. Het verse gras bevat vaak veel suiker waardoor de passage door de pens erg hoog is. Daarnaast zijn er maar weinig celwanden in het gras die de passage wat kunnen remmen, waardoor ook de celwandfermentatie laag is. Met als gevolg dat er minder azijnzuur en boterzuur wordt geproduceerd. Deze zuren zijn een belangrijke bron voor melkvetproductie. Daarnaast kan het gras bij lange droogte vaak een lager eiwitgehalte bevatten, omdat het onvoldoende nutriënten uit de bodem heeft op kunnen nemen om eiwit aan te maken. Dit is terug te zien in een lager melkeiwitgehalte en ureum in de melk. Het is daarom van belang om bij droge graspercelen voldoende eiwit bij te blijven voeren.

Productie en gehaltes op peil houden

Om de koe te ondersteunen in de zomerperiode en de productie en gehaltes zo veel mogelijk op peil te houden kunt u de volgende producten inzetten:

  • AR Pensbestendig vet (artikelcode 21459) of AR Lipobestendig vet (artikelcode 21494): hierdoor komt er meer energie in de vorm lipogene nutriënten beschikbaar op darmniveau die omgezet kunnen worden naar melkvet
  • Buffer AR Uniek (artikelcode 22599): door de gespreide bufferende werking blijft de pH in de pens in balans waardoor er minder kans is op pensverzuring.
  • Selko TMR (artikelcode 21301/21302): voorkomen van broei in de kuil om, de smakelijkheid van het voer en de opname te behouden
  • Geplette gerst of Sodagrain: hoge energiedichtheid met voldoende rust op de pens.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw voorlichter.